Πολιτικές
page image

Η Έδρα UNESCO για τις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς (TCHER) επιδιώκει την αποστολή της συμβάλλοντας στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με διάφορους τρόπους, όπως:


1. Ερευνητική και ακαδημαϊκή συνεργασία: Η έδρα της UNESCO TCHER συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που προωθούν τη μελέτη των αρχαίων πολιτισμών και τη συμβολή τους στον ανθρώπινο πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.
2. Ανάπτυξη ικανοτήτων: Η έδρα UNESCO TCHER παρέχει προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα του Πολιτισμού και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ικανότητας ατόμων και ιδρυμάτων που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα.
3. Δικτύωση και δημιουργία εταιρικών σχέσεων: Η έδρα UNESCO TCHER λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων και οργανισμών που εμπλέκονται στη μελέτη και τη διατήρηση της κουλτούρας και των Πολιτισμών, ενισχύοντας τον συνονισμό και τη συνεργασία των δρόντων.
4. Ενίσχυση και διάδοση: Η έδρα UNESCO TCHER χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία και τους πόρους της για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των Πολιτισμών και της κληρονομιάς τους στο ευρύ κοινό, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
5. Παροχή συμβουλών και υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής: Η Έδρα UNESCO TCHER παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένη υποστήριξη σε διακυβερνητικούς φορείς και εθνικές κυβερνήσεις για θέματα που σχετίζονται με τους αρχαίους πολιτισμούς και την πολιτιστική κληρονομιά τους, βοηθώντας στην ενημέρωση και τη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων.
6. Ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Η έδρα UNESCO TCHER συνεργάζεται με τις τοπικές κοινότητες και τις κυβερνήσεις για την ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για χώρους και συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά τα σχέδια περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να ληφθούν σε επείγουσες περιπτώσεις , συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εκκένωσης, των στοιχείων επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και των μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση πολιτιστικού υλικού.
7. Ανάπτυξη τοπικών δυνατοτήτων: Η έδρα UNESCO TCHER επιδιώκει την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων και οργανισμών να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια καθώς και άλλες μορφές εκπαίδευσης και προβολής.
8. Διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου: Η έδρα UNESCO TCHER διενεργεί αξιολογήσεις κινδύνου χώρων και συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς για τον εντοπισμό των τρωτών σημείων και την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. Αυτές οι αξιολογήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η τοποθεσία, ο τύπος των υλικών και τις επιπτώσεις διαφορετικών τύπων καταστροφών.
9. Διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας: Η έδρα UNESCO TCHER χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των διεθνών οργανισμών, διευκολύνοντας τη συνεργασία και τον συντονισμό για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με άλλες Έδρες UNESCO, γραφεία UNESCO και άλλους διεθνείς οργανισμούς για την παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης και άλλων μορφών υποστήριξης.
10. Ευαισθητοποίηση: Η έδρα UNESCO TCHER φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε εκστρατείες δημόσιας εκπαίδευσης, τη δημοσίευση έρευνας και τη συνεργασία με μέσα ενημέρωσης για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κληρονομιά και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία της.
11. Υποστήριξη για αλλαγή των εφαρμοζόμενων πολιτικών: Η προεδρία UNESCO TCHER υποστηρίζει αλλαγές πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις για την ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα σχέδια διαχείρισης και στα διεθνή πλαίσια αντιμετώπισης  καταστροφών.

Ενημέρωση: 27-05-2024
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 15-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας