Νέα & MME

[Πρόγραμμα Επιμόρφωσης] Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός: Προστασία και Βιωσιμότητα (CULTTOUR)

ShareThis
Δημοσίευση: 23-08-2021 15:08 | Ενημέρωση: 26-10-2021 14:44 | Προβολές: 7982
Έναρξη: 23-08-2021 |Λήξη: 12-12-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Παρουσίαση προγράμματος CULTTOUR
Mέγεθος: 2.04 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια προγράμματος: 4 μήνες, 90 ώρες

Ημ. Λήξης Εγγραφών: 12/12/2021

Ημ. Έναρξης Μαθημάτων: 10/01/2022

Ημ. Λήξης Μαθημάτων: 31/05/2022

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος, Kάτοχος της Έδρας UNESCO για τις «Απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με αυτή δραστηριοτήτων», (UNESCO Chair on Threats to Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities), Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπολιτιστικών Αναλύσεων (GeoLab)

Συνεργαζόμενοι φορείς / Stakeholders

 • UNESCO Chair in Threats to Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities, Ionian University.
 • Cruise-Lab, Bremerhaven University for Applied Sciences, Germany
 • Laboratory for Geocultural Analyses (GeoLab) Ionian University
 • BUCSIS, Buckingham University Centre for Security and Intelligence Studies

Εκπαιδευτές/διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ και καταξιωμένοι επιστήμονες ή/και επαγγελματίες εξειδικευμένοι και με πρακτική εμπειρία στο αντίστοιχο προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού:

 • Professor Alex Papadopoulos, DePaul University, Chicago, USA
 • Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Associate Professor Elena Avramidou, Beijing University, China
 • Αν. Καθηγητής Σωτήρης Λίβας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Αν. Καθηγητής Ιωάννης Καρράς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Αν. Καθηγητής Γεώργιος Παπαϊωάννου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο/UCL, UK
 • Lecturer (Assistant Professor) Vassilis Kappis, Buckingham University, UK
 • Επ. Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαϊνογλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Δρ. Ιωάννης Μπλάτσος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Δρ. Νίκος Σμυρνάκης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Δρ. Κωνσταντίνος Δουκάκης, Ερευνητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Υπ. Δρ. Νίκος Δημ. Μάμαλος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας με ενδιαφέρον στα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμού και των απειλών και κινδύνων που αντιμετωπίζουν Στο πλαίσιο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες που αποδεικνύουν το όφελός τους από την παρακολούθηση του Προγράμματος προερχόμενοι από ένα ευρύτερο φάσμα σχετιζόμενων κλάδων όπως εκπαιδευτικούς, νομικούς, οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων κάθε σχετιζόμενου κλάδου. Απευθύνεται επίσης και σε όλους οι οποίοι, ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στην απεριόριστη θεματική της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση. Το πρόγραμμα επίσης απευθύνεται στον κάθε πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να προετοιμασθεί και να δημιουργήσει κατάλληλες βάσεις για διαγωνισμούς, εξετάσεις σε διάφορους φορείς, συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα, ή και για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Παρακολούθηση

Γλώσσα: Αγγλική και Ελληνική

Μέθοδος: Εξ αποστάσεως (e-learning)

Διαδικασία: Η διαδικασία παρακολούθησης από απόσταση περιλαμβάνει ώρες σύγχρονης ή/και ασύγχρονης διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες και το χρόνο του κάθε συμμετέχοντα. Κάθε επιμορφούμενος μπορεί να προσαρμόζει το διάβασμά του στο προσωπικό του πρόγραμμα. Υποχρεωτική η παρακολούθηση σύγχρονων διασκέψεων.

Σκοπός του προγράμματος

 • H εισαγωγή των συμμετεχόντων στις έννοιες, στο διεθνές και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο και τις πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά και την προστασία της καθώς και στον εντοπισμό, την ανάλυση και εμβάθυνση των πολλαπλών απειλών που αντιμετωπίζει η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά και οι συναφείς δραστηριότητες όπως λχ. οι διάφορες μορφές του Τουρισμού, τα μουσεία κ.ο.κ.
 • Η παροχή γνώσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης γίνεται μέσα από μια προσέγγιση που βασίζεται σε πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προσεγγίζοντας διεπιστημονικά τις διάφορες μορφές απειλών, τεχνητές ή φυσικές, αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά, το έγκλημα, τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη διαπραγματευτικών, κριτικών και διπλωματικών δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς, τους κινδύνους - απειλές και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με αυτή.
 • Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού μέσω της παροχής των εξειδικευμένων γνώσεων, ούτως ώστε το δυναμικό αυτό να συμπληρώσει ή/και να αναβαθμίσει τις γνώσεις που έχει λάβει σε εκπαιδευτική βαθμίδα ή επαγγελματική εμπειρία.

Διδακτικές ενότητες

1η Ενότητα: Διεθνής προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτιστικών δικαιωμάτων και πολιτιστικής κληρονομιάς

2η Ενότητα: Διεθνείς Οργανισμοί: Πολιτικές και Δράσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς

3η Ενότητα: Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Εργαλεία Χρηματοδότησης και Πολιτιστική Κληρονομιά

4η Ενότητα: Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

5η Ενότητα: Πολιτιστική Κληρονομιά, Τουρισμός και Ασφάλεια–Αντιμετώπιση των σύγχρονων υβριδικών απειλών.

6η Ενότητα: Ειδικά Θέματα: Κίτρινος Τουρισμός Διαφθορά, Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα και Πολιτισμός

7η Ενότητα: Πολιτιστική Κληρονομιά και Νέες Τεχνολογίες [Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά]

8η Ενότητα: Οικονομικά Ζητήματα της Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Βιώσιμη Ανάπτυξη

9η Ενότητα: Ειδικές συνθήκες σε μορφές τουριστικού προϊόντος: η Κρουαζιέρα

10η Ενότητα: Διπλωματία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών

11η Ενότητα: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Τρόπος αξιολόγησης

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων προβλέπεται να είναι ο εξής: γραπτές εργασίες, πρόοδοι, ατομικά και ομαδοσυνεργατικά projects, εξετάσεις, είτε συνδυασμός αυτών με βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) της δεκαβάθμιας κλίμακας. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση, χορηγείται ένα από τα παρακάτω: Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (όπως προβλέπεται στο Νόμο 4547/2018), ενώ σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Πιστοποιητικό

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, που ισοδυναμεί με 4 ECVET. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι δυνατότητες μοριοδότησης για διορισμό εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ΦΕΚ A΄13 / 29.01.2019, Νόμος 4589/2019, άρθρο 58, 1, ιι) και για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (ΦΕΚ A΄102 / 12.06.2018, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24, 2δ, ββ).

Κόστος συμμετοχής

740 €, που καταβάλλεται ως εξής:

 • 50 € προκαταβολή
 • σε 3 ισόποσες δόσεις (έως 30/11/21, έως 15/1/22, έως 31/3/22)

Εκπτώσεις:

 • Μακροχρόνια άνεργοι, ΑμεΑ, φοιτητές ΑΕΙ, ομαδική εγγραφή άνω των 5 ατόμων: 670 €*
 • Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων (μέχρι 30/9/21): 670 €

* Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωση της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και το δικαίωμα απαίτησης της προκύπτουσας χρηματικής διαφοράς.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Νίκος Μάμαλος karoumpos@gmail.com, 26610 87251

Σταύρος Κάτσιος skatsios@ionio.gr


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 24-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας